Kerstaanbod 2020

Artikelnr: M 1/A
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*24

Artikelnr: M 1/B
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*20

Artikelnr: M 1/BB
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*12

Artikelnr: M 1/BF
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*12

Artikelnr: M 1/BG
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*12

Artikelnr: M 1/BR
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*12

Artikelnr: M 1/BZ
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*12

Artikelnr: M 1/C
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*20

Artikelnr: M 1/D
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*20

Artikelnr: M 1/E
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 1/F
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 1/FM
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 1/G
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*20

Artikelnr: M 1/H
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*20

Artikelnr: M 1/I
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*12

Artikelnr: M 1/J
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*12

Artikelnr: M 1/K
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*12

Artikelnr: M 1/L
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 1/LG
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 1/LR
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 1/LZ
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 1/M
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*12

Artikelnr: M 1/O
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 1/P
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*11

Artikelnr: M 1/U
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*24

Artikelnr: M 1/V
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*4*24

Artikelnr: M 1/Y
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 1/Z
Pot dia: 9
Hoogte: 30-35
Verpakking: 6*6*12

Artikelnr: M 2/A
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*4*10

Artikelnr: M 2/B
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*4*10

Artikelnr: M 2/C
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*4*10

Artikelnr: M 2/D
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*4*10

Artikelnr: M 2/DM
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/E
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*4*10

Artikelnr: M 2/F
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*4*10

Artikelnr: M 2/G
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/H
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/J
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/K
Pot dia: 13
Hoogte: 50
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/L
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/M
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/P
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/PG
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/PR
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/PZ
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 2/Q
Pot dia: 13
Hoogte: 50-60
Verpakking: 4*6*6

Artikelnr: M 3/A
Pot dia: 10
Hoogte: 30-40
Verpakking: 5*6*11

Artikelnr: M 3/B
Pot dia: 10
Hoogte: 30-40
Verpakking: 5*6*11

Artikelnr: M 3/C
Pot dia: 15
Hoogte: 70-80
Verpakking: 3*4*7

Artikelnr: M 3/E
Pot dia: 10
Hoogte: 35-40
Verpakking: 6*4*15

Artikelnr: M 3/EG
Pot dia: 10
Hoogte: 35-40
Verpakking: 6*4*15

Artikelnr: M 3/ER
Pot dia: 10
Hoogte: 35-40
Verpakking: 6*4*15

Artikelnr: M 3/EZ
Pot dia: 10
Hoogte: 35-40
Verpakking: 6*4*15

Artikelnr: M 3/M
Pot dia: 10.5
Hoogte: 35
Verpakking: 5*6*11

Artikelnr: M 3/T
Pot dia: 15
Hoogte: 60-70
Verpakking: 3*4*6

Artikelnr: M 3/U
Pot dia: 15
Hoogte: 70
Verpakking: 3*4*6

Artikelnr: M 3/V
Pot dia: 15
Hoogte: 70
Verpakking: 3*4*6

Artikelnr: M 3/W
Pot dia: 15
Hoogte: 70
Verpakking: 3*4*6

Artikelnr: M 3/X
Pot dia: 32
Hoogte: 110-130
Verpakking: 2*8*1

Artikelnr: M 4/A
Pot dia: 11
Hoogte: 45-50
Verpakking: 5*4*15

Artikelnr: M 4/C
Pot dia: 11
Hoogte: 45-50
Verpakking: 5*6*11

Artikelnr: M 4/F
Pot dia: 11
Hoogte: 45
Verpakking: 5*6*11

Artikelnr: PINUS PINEA
Pot dia: 10
Hoogte: 40-45
Verpakking: 5*6*11

Artikelnr: PINUS PINEA
Pot dia: 32
Hoogte: 110-130
Verpakking: 2*8*1